Czy po orzeczeniu o stwierdzeniu nieważności ślubu kościelnego ( rozwodzie kościelnym ) zawsze można wziąć ślub kościelny?

Orzeczenie o stwierdzeniu nieważności małżeństwa kościelnego ma ten skutek, że małżeństwo takie uznaje się za nigdy nie istniejące, gdyż nie zostało ważnie zawarte, a zatem, co do zasady, osoba, która uzyskała orzeczenie o nieważności danego małżeństwa, może wziąć kolejny ślub