Jak napisać skargę powodową o nieważność małżeństwa w trybie zwykłym – (pozew rozwód kościelny)

Rozwód kościelny, a właściwie stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, może nastąpić tylko wówczas, gdy wniesiona zostanie w tym przedmiocie skarga powodowa, zainicjowanie rozwodu kościelnego nie wiele więc różni się pod tym względem od rozpoczęcia procesu o rozwód na gruncie prawa cywilnego.