Czy orzeczenie o stwierdzeniu nieważności ślubu kościelnego ma wpływ na dzieci z takiego małżeństwa?

Rozwód kościelny oraz unieważnienie małżeństwa kościelnego w istocie odnoszą się i określają postępowanie o stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej, nazwy te bardzo często są bowiem stosowane zamiennie. O stwierdzeniu nieważności małżeństwa wyznaniowego  mówi się w ostatnim czasie znacznie