Rozwód kościelny oraz unieważnienie małżeństwa kościelnego w istocie odnoszą się i określają postępowanie o stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej, nazwy te bardzo często są bowiem stosowane zamiennie. O stwierdzeniu nieważności małżeństwa wyznaniowego  mówi się w ostatnim czasie znacznie więcej, przez co i coraz większa liczba osób decyduje się na przeprowadzenie tego typu postępowania po uzyskaniu rozwodu w sądzie cywilnym, mimo iż stwierdzenie nieważności małżeństwa łączy się z przeprowadzeniem skomplikowanego procesu.

Jednak jak w przypadku każdego procesu rozwiązującego lub unieważniającego jakiś stosunek, również i w przypadku stwierdzenia nieważności małżeństwa przez sąd kościelny, strony zastanawiają się co osiągną i jakie skutki będzie mieć przeprowadzone pomyślnie postępowanie oraz wydane rozstrzygnięcie.

Uzyskanie orzeczenia o stwierdzeniu nieważności małżeństwa kościelnego powoduje, że osoba, która legitymuje się takim wyrokiem może ponownie zawrzeć ślub kościelny, co w znacznej większości przypadków jest głównym impulsem do ubiegania się o stwierdzenie nieważności takiego małżeństwa. Często jednakże z małżeństw, o których unieważnienie strony się starają, pochodzą dzieci, automatycznie więc nasuwa się pytanie w jaki sposób stwierdzenie nieważności małżeństwa rodziców wpłynie na ich pociechy i w czy w związku z tym prawe pochodzenie dzieci nie zostanie zakwestionowane?

Zgodnie z regulacjami Kodeksu prawa kanonicznego, za dzieci prawego pochodzenia uważa się dzieci poczęte lub urodzone z małżeństwa ważnego lub mniemanego, a więc dzieci poczęte przed zawarciem małżeństwa, lecz narodzone w czasie jego trwania; dzieci poczęte i narodzone w trakcie trwania małżeństwa oraz dzieci poczęte w małżeństwie, lecz narodzone już po stwierdzeniu nieważności małżeństwa jego rodziców.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa rodziców nie powoduje więc, że dziecko, które ma prawe pochodzenie nagle je utarci z powodu owej nieważności małżeństwa, gdyż stwierdzenie nieważności małżeństwa nie przynosi skutku w postaci zniesienia prawego urodzenia dziecka. Fakt stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego nie ma wpływu na sytuację prawną dzieci małżonków, których małżeństwo uznano za nieważne, na gruncie prawa kanonicznego w żadnym wypadku nie będą one uznawane za gorsze.

Czy orzeczenie o stwierdzeniu nieważności ślubu kościelnego ma wpływ na dzieci z takiego małżeństwa?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *