Jak napisać skargę powodową o nieważność małżeństwa w trybie zwykłym – (pozew rozwód kościelny)

Rozwód kościelny, a właściwie stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, może nastąpić tylko wówczas, gdy wniesiona zostanie w tym przedmiocie skarga powodowa, zainicjowanie rozwodu kościelnego nie wiele więc różni się pod tym względem od rozpoczęcia procesu o rozwód na gruncie prawa cywilnego.

Czy każdy adwokat to też adwokat kościelny?

Uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego, a właściwie stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, gdyż prawo kanoniczne rozwodu w potocznym znaczeniu nie dopuszcza, nie jest łatwe, jednakże cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jak każde postępowanie, stwierdzenie nieważności małżeństwa na gruncie prawa kanonicznego wiąże się

Czy orzeczenie o stwierdzeniu nieważności ślubu kościelnego ma wpływ na dzieci z takiego małżeństwa?

Rozwód kościelny oraz unieważnienie małżeństwa kościelnego w istocie odnoszą się i określają postępowanie o stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej, nazwy te bardzo często są bowiem stosowane zamiennie. O stwierdzeniu nieważności małżeństwa wyznaniowego  mówi się w ostatnim czasie znacznie

Czy po orzeczeniu o stwierdzeniu nieważności ślubu kościelnego ( rozwodzie kościelnym ) zawsze można wziąć ślub kościelny?

Orzeczenie o stwierdzeniu nieważności małżeństwa kościelnego ma ten skutek, że małżeństwo takie uznaje się za nigdy nie istniejące, gdyż nie zostało ważnie zawarte, a zatem, co do zasady, osoba, która uzyskała orzeczenie o nieważności danego małżeństwa, może wziąć kolejny ślub